فیبز

شبکه اجتماعی "چیز" : فقط و فقط برای شاد بودن و خندیدن

مدیر استارتاپ: محمدامین عابدی

آدرس وب سایت: http://www.chizz.ir

یک تیم کوچک ۴ نفره استارتاپ فیبز را راه انداختند. محصول اصلی شرکت نرم‌افزار “چیز” هست که بیش از ۱۰۰ هزار نصب دارد. محتوای اصلی “چیز” ویدئو و تصاویر بامزه و طنز هست که نمیشه به راحتی ازش گذشت.