شرایط حضور در شتاب‌دهنده بامبو
لطفا پیش از ثبت نام اولیه موارد زیر را مطالعه فرمایید

استارت بزنید