منتورهای ما (تقریبا) همه چیز را می دانند!
در زمان کوتاه با افرادی ارتباط بگیرید که به راحتی نمی‌شود پیدایشان کرد

محمدامین فروغی

استودیو بازی‌سازی آوید

محی‌الدین محسنی

کتاب الکترونیک طاقچه