عطار

صندوق سرمایه‌گذاری عطار یک صندوق کاملا خصوصی است که با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در حال رشد راه‌اندازی شده است؛ این صندوق،‌ شرکت‌هایی که پتانسیل رشد و سودآوری بالایی دارند را شناسایی و جذب می‌کند و با سرمایه‌گذاری در آن‌ها به تحقق اهدافشان کمک می‌کند.