منتورهای ما (تقریبا) همه چیز را می دانند!
در زمان کوتاه با افرادی ارتباط بگیرید که به راحتی نمی‌شود پیدایشان کرد

محمدامین فروغی

استودیو بازی‌سازی آوید

ابوذر نوری

کتاب الکترونیک طاقچه

مهدی میرحسینی

تجارت الکترونیک دانشگاه مونترال

محمدحسین فرداد

صندوق سرمایه‌گذاری عطار

حسین فقیه

مایکت

محمد مروتی

اقتصاد-استنفورد

علی ضیا

فن‌آفرین حصین

علی زارع

استاد حقوق بین‌الملل

وحید رحیمیان

فن‌آفرین حصین

علی وکیلی

متخصص مالی و سرمایه‌گذاری

مهدی کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری عطار‌

محمدرضا علیزاده

استاد کامپیوتر MIT

سجاد بنابی

بامبو

حجت شیخ‌عطار

موسس حصین و فناپ

مسعود آراسته

فن‌آفرین حصین

محمدجواد صالحی

اتیک پارس

محی‌الدین محسنی

کتاب الکترونیک طاقچه